ຖ່າຍທອດສົດ ທີວີ ທັມມະສະພາ – Dhammasapha Live TV

ເບິ່ງຖ່າຍທອດສົດ ທີວີ ທັມມະສະພາ – Dhammasapha Live TV
ສຖານີ ພຣະຍາແຖນ ທີວີ

ວິທີເບິ່ງ ທັມມະສະພາ ທີວີ ຈາກ Roku Box

ifreedomtvlogo

ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງ ໄອຟຣີດອມ ທີວີ (iFreedomTV) ໃສ່ Roku Box ຂອງທ່ານ, ໂດຍມີຂັ້ນຕອນແບບນີ້:
IMPORTANT: How To Watch iFreedomTV around the world from Roku Box for FREE:

Login your Roku Account >> Click Add channel >> Type code: ifreedomtv >> Click Add Channel to confirm >> Restart Roku Box.

On Roku’s Remote Control: Click on iFreedomTV, you will see Dhammasapha TV’s Logo
That’s it, all done. It’s simple and easy !
ຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມຣາຍການຂອງພວກເຮົາ Thank you for watching
Webmaster: Dr. Richard Saisomorn E-mail: ifreedomtv@gmail.com