ຄນະກັມະການ

Dhammasapha Committees:
ຄນະກັມະການ ທັມມະສະພາ ທີວີ:

ສະພາຄຸ້ມຄອງສິທທິມະນຸສຍ໌ ແລະ ຜົລປະໂຍຊນ໌ແຫ່ງຊາຕລາວ (Preservation of the Laos National Interest and Human Right Council)

ພຣະອາຈາຣຍ໌ ບຸນທັນ ພຣະສະຫວັດ ປະທານ
ທ່ານ ຍົດ ແສງແກ້ວມີໄຊ ຮອງປະທານ ຜູ້ທີ 1 ຝ່າຍບໍລິຫາຣ
ທ່ານ ຄຳຜຸຍ ສົມມາລາ ຮອງປະທານ ຜູ້ທີ 2 ຝ່າຍປະຊາສັມພັນ
ທ່ານ ທະນູສັກ ທັມມະຈັກ ເລຂາທິການ
ທ່ານ ລິດ ທິຕາພັນ ຮອງເລຂາທິການ ຜູ້ທີ 1
ທ່ານ ສະໄໝ ຊາພິລັກ ຮອງເລຂາທິການ ຜູ້ທີ 2

ພະແນກປະຊາສັມພັນ (ທີວີ)
ພຣະອາຈາຣຍ໌ ຄຳບຸ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າ
ພຣະອາຈາຣຍ໌ ຄຳຜາຍ ສຸວັນນະສານ
ທ່ານ ບຸນຍົງ ບຸນພາໄຊຊົນ
ທ່ານ ພອນໄຊ ວໍຣະລາດ
ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ເດດທະວົງ
ທ່ານ ລີ ທິລະກຸລ ນາຍຊ່າງ