ຕາຕະລາງ

On-Air schedule:

ລາຍການ ທັມມະສະພາ
1 ຈາກວັດລາວພຸທໂທວາດ ລັດ ໂຣດໄອແລັນ ອອກອາກາດ ທຸກໆ ຕອນແລງວັນເສົາ ເວລາ 2-5 ໂມງແລງ ອິດສະເທິນທາມ

ລາຍການ ທັມມະສະພາ
2 ຈາກວັດລາວສັນຕິທັມມາຣາມ ຟອດເວິດ ລັດເທັກຊັດ ອອກອາກາດຕອນແລງ ວັນຄານ-ວັນສຸກ 2-4 ເວລາເທັກຊັດ

ດາວລ້ານຊ້າງ ອອກອາກາດ ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນອາທິດ ເວລາ 10-12 ຕອນເຊົ້າ ເວລາ ເທັນເນັດຊີ

ລາຍການສັມມະນາກອນ ຍາປ້າຫອມ ຊະນິດ ວິຈິດວົງສາ ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ ເວລາ 1-3 ຕອນແລງ ເວລາ ຄາລິຟໍເນັຍ