ຕາຕະລາງ

On-Air schedule:

ລາຍການ ທັມມະສະພາ
1 ຈາກວັດລາວພຸທໂທວາດ ລັດ ໂຣດໄອແລັນ ອອກອາກາດ ທຸກໆ ຕອນແລງວັນເສົາ ເວລາ 2-5 ໂມງແລງ ອິດສະເທິນທາມ
ພຣະອາຈາຣຽ໌ ບຸນທັນ ພຣະສະຫັວດ ຕອນແລງ ວັນພຸດ ເວລາ 2-4 ອິດສະເທີນທາມ

ລາຍການ ທັມມະສະພາ
2 ຈາກວັດລາວສັນຕິທັມມາຣາມ ຟອດເວິດ ລັດເທັກຊັດ ອອກອາກາດຕອນແລງ ວັນຄານ-ວັນສຸກ 2-4 ເວລາເທັກຊັດ
3 ລາຍການທັມມະສະພາ ພຣະມະຫາຄຳພັນ ກົມພັກດີ ວັນຈັນ 2-3 ວັນພຸດ 3-4 ເວລາ ຫລຸຍຊຽນນາ
4 ລາວ PPF ວັນຈັນ 10-12 ວັນພະຫັດ 10-12 ວັນທິດ 10-12 ເວລາ ຄາລີຟໍເນັຍ C A
5 ລາຍການອະດີດສັມມະນາກອນ ວັນຄານ 8-10 ວັນພະຫັດ 8-10 ວັນສຸກ 8-10 ວັນເສົາ 8-10 ວັນທິດ 8-10 ເວລາ ຄາລີຟໍເນັຍ C A
ເລກໂທລະຊັບຕິດຕໍ່ຄື:
ທັມມະສະພາ 1 401-232-7696 ຫືລ 401-231-5381
ທັມມະສະພາ 2 817-877-7430
ທັມມະສະພາ 3 337-522-2814
ອະດີດສັມມະນາກອນ 619-274-5448
ລາວ ppf 714-312-0047